Medlemsavgift: kr 350 pr.år


Brygga båthavn Båter inntil 21 fot. Plassbredde (ca.) 2,3m - 3,2m.. Uten vann og strøm
    Kjøp:
    - Innskudd: kr 16 000
    - Vedlikeholdsavgift: kr 400 pr.år.
    - Havneavgift Brygga båthavn: kr 600 pr.år.
    Leie: kr 1 800 pr. år

Tjuvholmen-kategori 1 Båter inntil 23 fot/3 tonn.. Plassbredde (ca.) 2,5m - 3,5m.  Med vann og strøm)
    Kjøp:
    - Innskudd: kr 9 500 pr. bryggemeter.
    - Vedlikeholdsavgift: kr 400 pr.år.
    - Havneavgift Kategori 1: kr 1 000 pr.år.
    Leie: kr 3 000 pr. år

Tjuvholmen-kategori 2 Båter inntil 33 fot/7 tonn.. Plassbredde (ca.): 3.0m - 4,5m.. Med vann og strøm)
    Kjøp:
    - Innskudd: kr 12 050 pr. bryggemeter.
    - Vedlikeholdsavgift: kr 400 pr.år.
    - Havneavgift Kategori 2: kr 2 000 pr.år.
    Leie: kr 5 000 pr. år

Tjuvholmen-kategori 3 Båter inntil 49 fot/25 tonn.. Plassbredde (ca.): 4,0m - 5,5m..  Med vann og strøm )
    Kjøp:
    - Innskudd: kr 14 550 pr. bryggemeter.
    - Vedlikeholdsavgift: kr 400 pr.år.
    - Havneavgift Kategori 3: kr 3 000 pr.år.
    Leie: kr 8 000 pr. år